Bioinformatické služby

Názov zákazky
Bioinformatické služby

Dátum vyhlásenia verejného obstarávania
29. 06. 2013

Otváranie obálok časť OSTATNÉ
01. 08. 2013 o 11.00, Sasinkova 4, Bratislava 811 08

Otváranie obálok časť KRITÉRIÁ
28. 08. 2013 o 9.00, Sasinkova 4, Bratislava 811 08

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/204991

Úspešný uchádzač
Lambda Life a.s., Levočská 3, Bratislava 851 01

Dátum vyhlásenia
29. 06. 2013