Spoločnosť Geneton bola, resp. je riešiteľskou organizáciou výskumných projektov:

 • NPD – Preskúmanie a porovnanie možností neinvazívnej prenatálnej DNA diagnostiky dedičných ochorení konvenčnými a ultramodernými metódami DNA analýzy. Projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu v rámci výzvy VMSP-P-0144-09
 • cfDNA - Využitie fetálnej DNA v maternálnej plazme pre neinvazívnu prenatálnu diagnostiku. Projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu v rámci výzvy VMSP-II-0030-09
 • SaliNIPD - Analýza voľnej fetálnej DNA získanej zo slín tehotných žien a jej potencionálne využitie  neinvazívnej prenatálnej DNA diagnostike. Projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu v rámci výzvy APVV - 0720-10
 • Revogene - Výskumné centrum molekulárnej genetiky (ITMS kód: 26240220067). Začiatok projektu 1. 4. 2011. Projekt je financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie
 • MolMed - Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny. Začiatok projektu 1. 10. 2011. Projekt je financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci výzvy OPVaV-2010/4.2/06-SORO.

Vyhlásenie: „Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.“Aktuálne oznamy

Ľutujeme, žiadne aktuálne oznamy nie sú k dispozícii.

Staršie oznamy

 • Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 102014-122014 Január / 2014
 • Výzva na predloženie ponukyna komunikačnú platformu Marec / 2011
 • Výzva na predloženie ponuky na laboratórny nábytok Február / 2011
 • Výzva na predloženie ponuky na pipety a súvisiaci spotrebný materiál Január / 2011
 • Výzva na predloženie ponuky na Právne poradenstvo Január / 2011
 • Hľadáme projektového manažéra pre projekt Revogene Január / 2011