CENNÍK TESTOV
TEST CENA STANOVENIE VÝSLEDKOV (prac. dni) POZNÁMKA
MiniExome test* 1700 € 20 test na dedičné ochorenia
ExomeSeq test 2500 € 20 test na dedičné ochorenia
GenoScan NGS** 475 € 10 identifikácia chromozómových a subchromozómových porúch
*Expresný príplatok 1200 € 10 za vyššie uvedené vyšetrenia MiniExome test
**Expresný príplatok 300 € 5 za vyššie uvedené vyšetrenia GenoScan NGS

 

Testy otcovstva PRED narodením dieťaťa


Stanovenie pohlavia plodu 84 € 7
Informatívny test otcovstva (štandardná vzorka) 480 € 10 v prípade mužského pohlavia plodu
Každý ďalší potenciálny otec (informatívny test) 120 € PRÍPLATOK k cene testu
Univerzálny test otcovstva (štandardná vzorka) 1500 € 20 v prípade oboch pohlaví

 

Testy otcovstva PO narodení dieťaťa


Anonymný test otcovstva (štandardná vzorka) 175 € 5
Anonymný test otcovstva (neštandardná vzorka) 224 €
Príplatok za neštandardnú vzorku 49 € PRÍPLATOK k cene testu
Každé ďalšie dieťa/potenciálny otec 66 € PRÍPLATOK k cene testu
Expresná analýza (anonymný test otcovstva) 59 € 3 PRÍPLATOK k cene testu
Súdnoznalecký test otcovstva (štandardná vzorka) 425 € 20

 

Identifikačné DNA testy


Expresný príplatok 59 € 3
Stanovenie jedinečného identifikačného genetického profilu (štandardná vzorka) 66 € 5
Stanovenie jedinečného identifikačného genetického profilu (neštandardná vzorka) 115 €
Test identity dvoch vzoriek (štandardná vzorka) 149 € 5
Test identity dvoch vzoriek (neštandardná vzorka) 198 €
Test jednovaječnosti dvojčiat (štandardná vzorka) 149 € 5
Test jednovaječnosti dvojčiat (neštandardná vzorka) 198 €