Asociované DNA testy sú založené na rovnakej technológii analýzy DNA ako testy otcovstva. Identická technológia umožňuje realizáciu celosvetovo využiteľných a porovnateľných analýz zameraných na personálnu DNA profiláciu, pričom túto je možné využiť pre identifikáciu pôvodu biologického materiálu v nadväznosti na rôzne životné situácie. Medzi tieto patrí napr.

  • potvrdenie genetickej identity dvojičiek (jednovaječné alebo dvojvaječné),
  • identifikácia pôvodu telesných pozostatkov v prípade nehôd, únosov, vrážd, katastrof a pod. alebo v prípade preukazovania podozrenia na neveru.

Ponúkame nasledovné asociované testy DNA:

  • 1. Stanovenie jedinečného identifikačného genetického profilu – test je určený pre ľudí, ktorí majú záujem o poznanie a archiváciu svojho unikátneho genetického profilu založeného na analýze sady celosvetovo využívaných genetických markerov typu STR. Výsledky je možné využiť nielen pre osobnú informáciu, ale napr. tiež pre prípadnú identifikáciu biologických vzoriek v prípade únosu, nálezu telesných pozostatkov či identifikáciu príbuzenských vzťahov.
  • 2. Test identity dvoch vzoriek – test je určený pre prípady kedy je potrebné preukázať prítomnosť DNA pochádzajúcej od rovnakých alebo naopak rôznych pôvodcov biologických stôp. Je možné ho využiť napr. pri analýzach detektívneho charakteru, zisťovaní nevery.
  • 3. Test jednovaječnosti dvojčiat – test je možné využiť na preukázanie genetickej identity dvojičiek.
Typ testu Časová náročnosť Cena EUR
(vrátane DPH)
Stanovenie jedinečného identifikačného genetického profilu
Štandardná cena 5 pracovných dní 66,-
Expresný príplatok 3 pracovné dni 59,-
Neštandardná vzorka na analýzu   49,-/ vzorka
Test identity dvoch vzoriek
Štandardná cena 5 pracovných dní 149,-
Expresný príplatok 3 pracovné dni 59,-
Neštandardná vzorka na analýzu   49,-/ vzorka
Test jednovaječnosti dvojčiat
Štandardná cena 5 pracovných dní 149,-
Expresný príplatok 3 pracovné dni 59,-