Dlhoročné skúsenosti v oblasti analýz DNA, optimalizácii špeciálnych metód molekulárno-genetického laboratória a obsluhy vysoko špecializovaných prístrojov umožňujú poskytovanie poradenstva najmä pre zamestnancov resp. kolektívy mladých pracovísk začínajúcich s problematikou DNA analýzy alebo už zabehnutých pracovísk, pre ktoré má význam získanie už štandardizovaných a na rutinnú aplikáciu pripravených metód alebo je pre nich nevyhnutné zabezpečiť prechod na high-throughput technológie.