Dlhoročné skúsenosti v oblasti analýz DNA, optimalizácií špeciálnych metód molekulárno-genetického laboratória a obsluhy špecializovaných prístrojov nám dávajú možnosti na to, aby sme sa s našimi vedomosťami podelili s tými, ktorých táto oblasť medicíny zaujíma. Naše poradenstvo využívajú najčastejšie zamestnanci alebo kolektívy mladých pracovísk začínajúcich s problematikou DNA analýzy. Oslovujú nás však aj zabehnuté pracoviská, ktoré by chceli získať už štandardizované a na rutinnú aplikáciu pripravené metódy alebo je pre nich nevyhnutné zabezpečiť prechod na high-throughput technológie.