Ak potrebujete nadizajnovať a do rutinnej prevádzky zaviesť metódy presnej veľkostnej detekcie PCR produktov založenej na fragmentovej analýze prostredníctvom kapilárnej elektroforézy ste na správnom mieste, možete sa poradiť s odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti.

Rovnako dôležité pri sekvenačnej analýze, ako je získanie samotných elektroforetogramov, sú aj konzultácie týkajúce sa nastavenia a štandardizácie postupov a protokolov vedúce k získaniu čo možno najkvalitnejších a najdlhších čítaní templátov zákazníkov.