Prognostické testy aj pre zdravých!

Prognostické genetické testy môžu priniesť úžitok aj v iných súvislostiach ako sú závažné choroby.

Prognostické DNA testy zisťujú genetické riziko pre rôzne ochorenia

Keď bol v roku 2001 osekvenovaný ľudský genóm, vo všetkých médiách bol tento míľnik vo vede oslavovaný ako začiatok revolúcie v medicíne. Odvtedy získané informácie využívali najmä výskumníci, pre bežného pacienta sa priamo nič nezmenilo.

Každý z nás má svoj vlastný genóm z reťazca DNA, ktorý má približne 3 miliardy báz – písmen. Od seba navzájom sa odlišujeme v týchto písmenkách v priemere na každom 1000. mieste. Táto genetická rozličnosť je príčinou toho, že sa od seba odlišujeme – farbou očí, výškou, viacerými schopnosťami a talentami, ale aj rizikom ochorieť na mnohé ochorenia. Ochorenia, ktoré sú zapríčinené len geneticky, sú zriedkavé. Diabetes mellitus, ischemické choroba srdca alebo hypertenzia sú oveľa častejšie a prirodzene ovplyvnené do veľkej miery prostredím, životným štýlom a pod. Sledovaním výskytu v rodinách s dvojčatami sa ale zistilo, že genetika hrá pri vzniku a priebehu týchto ochorení oveľa väčšiu rolu, ako sa predtým predpokladalo. Vo veľkých klinických štúdiách sa s pomocou informácii o ľudskom genóme podarilo v posledných rokoch nájsť miesta na DNA, ktorých varianty sú spojené so zvýšeným rizikom častých závažných ochorení nazývaných civilizačnými. Riziko, ktoré je s nimi spojené, je samozrejme menšie ako vplyv napr. životného štýlu, ale v súčasnosti pri týchto ochoreniach nepoznáme žiaden konkrétny genetický faktor, ktorý by mal väčší efekt.

Aké druhy prognostických testov ponúkame?

Jednotlivé ochorenia sú popísané v tabuľke nižšie, ich počet ale stúpa, keďže neustále doplňujeme našu ponuku zavádzaním nových testov podľa najnovších vedeckých zistení. Pri každom ochorení sme vybrali vždy ten genetický faktor, ktorý má najvýraznejšiu väzbu na príslušné ochorenie a zároveň je dostatočne častý v populácii. Klient dostane od lekára vysvetlenie výsledkov prognostických testov aj s číselným vyjadrením prípadného rizika písomnou formou.

Prognostické testy Anglický názov
Kolorektálny karcinóm colorectal cancer
Rakovina prsníka breast cancer
Rakovina prostaty prostate cancer
Ischemická choroba srdca coronary artery disease
Žlčové kamene gallstones
Cukrovka typ 1 diabetes mellitus 1
Cukrovka typ 2 diabetes mellitus 2
Maniodepresívny syndróm binary disorder
Reumatoidná artritída reumatoid artritis

 

Akým spôsobom je možné získať materiál vhodný na prognostický test?

Ako ste mali možnosť vidieť v seriáloch z kriminalistického prostredia (známe pod skratkami C.S.I.) jedná sa o úplne bezbolestnú procedúru, tzv. Ster bukálnej sliznice, kedy sa tampónom niekoľkokrát utrie vnútorná strana líca a takto získaný materiál sa vloží do nárazuvzdorného obalu a odošle na spracovanie do laboratória.

Ako získať odberovú sadu na DNA test?

Odberovú sadu poskytujeme bezplatne po zaslaní vašich kontaktných údajov na našu mailovú adresu geneton@geneton.sk, prípadne ich môžete poskytnúť na mobilnom telefónnom čísle +421 904 687 475.

Aké sú ceny prognostických testov?

Výsledná cena testu/testov je závislá aj od počtu objednaných testov.

  • Pri objednaní 1-3 testov je cena 99,- EUR/ 1 test.
  • Pri objednaní 4-6 testov je cena 83,- EUR/ 1 test.
  • Pri objednaní 7-9 testov je cena 66,- EUR/ 1 test.
  • Cena za expresný príplatok (jednorazový) je 83,- EUR.

Všetky ceny sú konečné a vrátane DPH.

Aká je doba analýzy pri prognostických testoch?

Štandardná doba analýzy je 1 mesiac, ponúkame však aj možnosť expresnej analýzy za príplatok. Doba závisí aj od počtu vybraných analyzovaných ochorení.

Rozšírené protfólio DNA testov o testy konzorcia GENDIA

V ponuke spoločnosti Geneton s. r. o. pôsobiacej aj ako referenčné laboratórium celosvetovo pôsobiaceho konzorcia GENDIA sú navyše všetky typy vyšetrení týmto konzorciom ponúkané. V portfóliu konzorcia GENDIA je viac ako 3 000 rôznych genetických vyšetrení. Aktuálny zoznam testov nájdete na www.gendia.net.

Pre podrobnejšie informácie o podmienkach pre testy konzorcia GENDIA sa obráťte individuálne na našu mailovú adresu geneton@geneton.sk prípadne zavolajte na mobilné telefónne číslo +421 904 687 475.