Už počas štúdia na Mgr. stupni dosahoval nadpriemerné štúdijné výsledky, čoho dôkazom je, že sa mu podarilo za diplomovú prácu získať cenu Rektora univerzity Komenského. Štúdium PhD. ukončil v roku 2010. V súčasnostili vedie laboratórium genomiky a bioinformatiky. Okrem výskumu laboratórium poskytuje servisné sekvenačné analýzy s použitím 1. generácie automatizovaných sekvenátorov. Podieľal sa na vytvorení genomickej podjednotky v projekte BITCET. Venuje sa aj pedagogickej činnosti predmetov Počítače v biológii, Bioinformatika, Pokročilé metódy v molekulárnej biológii a iných.

Jeho dlhodobá orientácia na sekvenovanie DNA ho už dlhšiu dobu vedie k špecializácii na v súčasnosti najvýznamnejšiu metódu sekvenovania novej generácie (next generation sequencing). Z oblastí výskumu, ktorým sa venuje možno vyzdvihnúť oblasť neinvazívnej prenatálnej diagnostiky.

Ku dnešnému dňu (1. 7. 2015) je autorom alebo spoluautorom 26 publikácií vedených v databáze PubMed, ktoré boli citované 131-krát. Jeho h-index je 7.