V Genetone pracuje ako bioinformatik. Úspešne absolvoval štúdium v odbore aplikovaná informatika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia pracoval na dohodu najprv ako PHP developer. Neskôr sa vďaka bakalárskej a diplomovej práci, pod vedením bioinformatika Mgr. Jaroslava Budiša, dostal k vývoju bioinformatických systémov. Obe práce sa zaoberali spracovaním genomických variantov. V roku 2016 bol prijatý na externé doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore molekulárna biológia. Jeho témou je efektivizácia bioinformatického spracovania a prezentácie výsledkov exómovej analýzy, ktorej sa venuje pod vedením RNDr. Tomáša Szemesa, PhD.