Vedecký pracovník spoločnosti Geneton a zároveň PhD. študent 4. ročníka FMFI Univerzity Komenského, odbor informatika. Je spoluautorom publikácie v prestížnom periodiku Plos One a tiež spoluautorom patentovej prihlášky na novú bioinformatickú metódu na neinvazívnu detekciu chromozómových porúch plodu. Pracuje na druhej patentovej prihláške a v súčasnosti pripravuje ďalšie podklady na publikácie v oblasti genomiky, metagenomiky a bioinformatiky. V Genetone vedie tím šiestich ľudí, zodpovedných za bioinformatický výskum a vývoj.