Projektová manažérka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia projektov, zodpovedná za úspešnú implementáciu našich výskumných projektov. Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave.