Spoločnosť Geneton je biotechnologická spoločnosť, ktorá sa venuje základnemu a aplikovanému biomedicínskemu výskumu a vývoju molekulárno-genetických testov či bioinformatických nástrojov. Špeciálne sa zaoberá oblasťou neinvazívnej prenatálnej a onkologickej diagnostiky.

Geneton vykonáva prípravu a následnú analýzu DNA vzoriek na najmodernejších zariadeniach v jednom z najlepšie vybavených laboratórií na Slovensku.

Vedecký tím spoločnosti je zložený zo špičkových odborníkov na molekulárnu biológiu a genetiku.