Kontakt na DNA analýzy

Mob.: +421 904 687 475
E-mail.: geneton@geneton.sk

 

Kontakt na testy otcovstva

Mob.: +421 908 297 726
E-mail.: geneton@geneton.sk

Kontakt na projektového manažéra

Mob.: +421 948 372 140
E-mail.: geneton@geneton.sk

 

Adresa miesta realizácie projektov:

Geneton s.r.o.
Univerzita Komenského v Bratislave 
Prírodovedecká fakulta
Katedra molekulárnej biológie
Ilkovičova 8
841 04 Bratislava

 

 

Korešpondenčná a fakturačná adresa:

Geneton s.r.o.
Ilkovičova 8
841 04 Bratislava

IČO: 36 285 595
DIČ: 2022154266
IČ DPH: SK2022154266