Je na pozícii bioinformatik. Úspešne absolvoval štúdium v odbore aplikovaná informatika na fakulte Matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia pracoval na dohodu najprv ako PHP developer. Neskôr sa vďaka bakalárskej a diplomovej práci, pod vedením bioinformatika Mgr. Jaroslava Budiša dostal k vývoju bioinformatických systémov. Obe práce sa zaoberali spracovaním genomických variantov. V roku 2016 bol prijatý na externé doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore molekulárna biológia na tému Efektivizácia bioinformatického spracovania a prezentácie výsledkov exómovej analýzy pod vedením RNDr. Tomáša Szemesa, PhD.