V roku 2015 vyštudoval odbor Pravdepodobnosť a matematická štatistika na fakulte Matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Je PhD. študent 2. ročníka na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore molekulárna biológia. Už počas štúdia sa stal zamestnancom Geneton s.r.o., kde hlavným zameraním je bioinformatické spracovanie a štatistická analýza veľkých dát (big data). V súčasnosti pripravuje podklady na publikácie najmä v oblasti genomiky, metagenomiky a bioinformatiky.