Je vedecký pracovník spoločnosti Geneton a zároveň PhD. študent 4. ročníka FMFI Univerzity Komenského, odbor informatika. Je spoluautorom publikácie v prestížnom periodiku Plos One, a tiež spoluautorom patentovej prihlášky na novú bioinformatickú metódu pre neinvazívnu detekciu chromozomálnych porúch plodu. Pracuje na druhej patentovej prihláške a v súčasnosti pripravuje ďalšie podklady na publikácie v oblasti genomiky, metagenomiky a bioinformatiky. Vo veku 28 rokov vedie v spoločnosti Geneton tím šiestich osôb zodpovedných za bioinformatický výskum a vývoj.